ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Děti z I. a II. B si užily společné čtení

Kdybyste vstoupili v úterý 12.4. do I. B, mohli byste vidět neuvěřitelné věci – moře na koberci, mušle na lavici a skoro třicet  dětí napjatě poslouchajících příběh o čarodějnici Tibérii. A kdoví, možná byste zaslechli i šumění vln a zpěv velryb. Jak je to možné?
Prvňáčci s druháky měli společnou hodinu, ve které četli knížku Největší poklad.
Čtenářskou lekci jsme pro ně přichystaly v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, který na naší škole podporuje kritickou a čtenářskou gramotnost. Děti v rámci lekce předvídaly, co se v příběhu odehraje dál, propojovaly dění  v knize se svým životem, kladly otázky. To všechno jsou čtenářské strategie, které je potřeba rozvíjet pro zlepšení čtení s porozuměním. Máme radost, že se nám tento „trénink čtenářských dovedností“ podařilo propojit s radostí a zážitkem z přečteného příběhu. Věříme, že jsme si spolu nečetli naposled.
Paní učitelky Ivča, Jiřka a paní asistentka Janča