ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Školní jídelna informuje rodiče

Všichni žáci, kteří zahájí od 30. listopadu prezenční výuku a v letošním školním roce

se stravují, jsou opět ke stravování přihlášeni.

 

Žáci ročníků druhého stupně na distanční výuce jsou z obědu odhlášeni podle týdnu jak se střídají

s prezenční výukou. V případě distanční výuky mohou využít stravování formou odběru (take-away)

za dotovanou cenu tzn. za běžnou cenu školního obědu.

Jídlo do nosičů se vydává ve výdejně v MŠ Háj ve Slezsku od 11.00 – 12.30 hod. Na tyto obědy je nutné

se individuálně přihlásit.

 

Za ŠJ Dagmar Moravcová