ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zákaz osobní přítomnosti žáků od 11. 3. 2020 (na dobu neurčitou)

Vážení rodiče,

jak již nejspíše víte z médií, Ministerstvo zdravotnictví zakázalo s účinností od 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na základní vzděláváním ve školách. V praxi to znamená, že od tohoto dne musí zůstat školy pro žáky uzavřeny.

Toto opatření ovšem neznamená přerušení vzdělávání. Žáci budou od učitelů dostávat zadání úkolů pro samostatné práce. Jsme si vědomi toho, že tento způsob práce není ideální a je pro žáky náročnější. Nicméně musíme pokračovat ve vzdělávání, protože v současné době nevíme, jak dlouho bude trvat zákaz přítomnosti žáků ve školách. Zadání pro práci žáků budou v takovém rozsahu, abychom co nejvíce minimalizovali dopad absence denní docházky na žáky. Žáci druhého stupně dnes byli informováni, že jejich povinností je každodenní kontrola zadané práce a plnění úkolů. Primární komunikační kanál je skolaonline.cz, kde rodičům i žákům budeme zasílat informace o úkolech. Na skolaonline.cz Vám také napíšeme, pokud některé předměty budeme zadávat i na jiných platformách, které i jinak běžně využíváme. Nástroje „vzdálené výuky“, které máme k dispozici, jsou v dnešní době již pokročilé a učitelé jsou zvyklí je využívat (mnohdy to i běžně dělají), proto věřím, že se dokážeme dané situaci přizpůsobit. Učitelé prvního stupně Vás budou o domácí přípravě dětí podrobněji informovat individuálně.

Škola je jinak v provozu (krom zákazu vstupu dětí), proto pokud budete potřebovat informace, pomoc, neváhejte se na učitele Vašich dětí obracet.

Obědy ve školní jídelně jsou od 11. 3. plošně odhlášeny.

 

Informace pro čerpání ošetřovného

V případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. paragraf) z důvodů zavření školy, podle zákona máte na tento nárok (pro děti do 10ti let).

Informace ze stránek cssz.cz:

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.

Pokud o toto máte zájem, volejte prosím administrativní pracovnici paní Čechákové na mobil +420 739 576 102, kdy se můžete pro potvrzení zastavit.

 

Vím, že ani pro Vás není tato situace jednoduchá, ale chtěl jsem Vás požádat, pokud to jen trochu jde, ať dohlédnete na pravidelnou přípravu Vašich dětí. Ty mladší od Vás možná budou vyžadovat více pozornosti a pomoci, když jim bude scházet opora osobního vysvětlení učitele ve škole.

 

Mgr. Ondřej Hubáček

ředitel školy