ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Schůzka rodičů žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní k přijímacímu řízení na SŠ 13. 2. v 15:30