ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Čtenářské setkání v Choceradech

Naše zapojení v projektu Čtenářsé školy, který funguje pod společností Pomáháme školám k úspěchu, nás přivedlo na další celostátní čtenářské setkání, které se tentokrát koná ve středočeských Choceradech. Čtvrteční veřer jsme věnovali prezentaci hájecké školy,  do čtenářského stromu jsme zpracovávali oblasti, které ve škole rozvíjíme, na kterých pracujeme, a zaměřovali jsme se také na to, co se díky zapojení v tomto projektu učí naši žáci i samotní učitelé. V rámci „moravskoslezské buňky“, tedy pěti základních škol z MS kraje, se kterými průběžně během školního roku spolupracujeme a které navštěvujeme, jsme sdíleli a plánovali naše potřeby v projektu do jeho další fáze.

Pátek je věnován tématu „kultura školy“. Mapujeme porozumění tomu, co pro nás znamená kultura školy bezpečná pro učení, hledáme a pojmenováváme projevy, které ji posilují a které ji blokují. Porovnáváme zkušenosti, inspirujeme se od škol, které jsou „dál“. Odpoledne se budeme věnovat i tomu, jak my sami můžeme kulturu bezpečnou pro učení v naší škole posilovat. Sdílení a reflektování je zasazeno do teoretického bloku a nedá nám vydechnout ani ve večerních hodinách.

V sobotu budeme sdílet lekce, které jsme odučili a přivezli s sebou. Zamýšlíme se nad formulací cílů a zadání pro děti, na důkazy o jejich učení, pojmenovávání kvality jednotliých výstupů a všechny tyto činnosti promítáme do badatelského cyklu profesního učení, v jehož rámci se snažíme od srpnové letní školy pracovat.

Času na odpočinek moc není, věříme ale, že zkušenosti a nápady, které tu získáme, za tu pracovní únavu stojí. Pozdravy z Chocerad posílají

Pavlína Loňková, Sylva Ludvíková, Šárka Prokšová a Hana Volná