ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

V druhé třídě zněly básně

Naše škola je zapojena do projektu čtenářských škol a my učitelé se snažíme podporovat čtenářství každého žáka. Jak ale děti nalákat k četbě básní? Dnes jsme se o to ve druhé třídě s paní asistentkou pokusily. Za cíl lekce jsme si daly procvičit hledání hlavní myšlenky textu a hledat spojitost hlavní myšlenky s názvem textu.

Nejprve děti dostaly báseň bez názvu. Po přečtení ve skupině přemýšlely, o čem báseň je a jak by se mohla jmenovat. Pak si nacvičili její společný přednes. Celkem při prezentaci zazněly čtyři básně od známých autorů (Sládek, Kožíšek, Hrubín, Nezval). Pro děti bylo zajímavé porovnat své přemýšlení nad názvem s autory textů. U některých básní došlo ke shodě, jinde se dětem jejich název líbil více a podle nich více vystihoval myšlenku básně.

Ve druhé části se úkoly otočily. Děti dostaly pracovní list s názvem básně od Josefa Václav Sládka – Hrdina. Měly přemýšlet, o čem báseň bude, co se v ní asi stane.

Své přemýšlení sdílely ve skupinách. Na doporučení skupiny poté některé děti přečetly, co napsaly.

Jistě jste zvědavi, jak si s takovým úkolem druháci poradili. Tady je několik ukázek z tvorby dětí:

Barča M.: Zachrání někoho, něco dokáže, něco překoná. Bude to kluk a bude se to odehrávat v lese nebo na louce.

Matyáš Š.: Hrdina honem spěchá na pomoc. Když hoří, zavolá hasiče. Když někdo krade, zavolá policii.

Šimon Š.: Hrdina šel na nejvyšší horu světa a prohlásil: „Juchů, konečně jsem ji zdolal, konečně jsem hrdina!“ Vzal praporek a zapíchl ho.

Eliška G.: Byla nebyla jedna vesnice a žilo se tam dobře. Ale zlý černokněžník seslal zlou kletbu. Ale dozvěděl se to superman, velkou rychlostí přiletěl jako blesk a zachránil celou vesnici.

Dvě děti dokonce samy od sebe splnily úkol ve verších:

Toník Č.: Hrdina je silnější než kdokoli jiný. Hlavně být šlechetný, dělat dobré činy.

Natálka P.: Byl jednu jeden kluk, měl šípy a taky luk. Byl odvážný, to se nechat musí, doma však pásl jen husy. Jednou však zachránil bratra, po kterém se dlouho pátrá. Bratr byl maličký jako myš, ale měl obrovskou skrýš.

 

Po přečtení originálu jsme zjistili, že k pojetí hrdinství Josefa Václava Sládka se nejvíce přiblížila Barunka. Co myslíte?

 

Josef Václav Sládek

Hrdina

 

Malý Válek, peciválek,

husího se pírka zalek.

Kde se potmě zašustilo,

celého jej postrašilo.

Kočku slyšet, myšku v noci,

byl by upad do nemoci.

A to já jsem jiný chlapec,

nezalézám nikdy za pec.

Do komory, milý brachu,

jdu i po tmě beze strachu

pro hrušky a pro jablíčka; –

kdo chce strašit, ať si vyčká.

I když kočce oči svítí,

člověk musí mužem býti!

 

Jiřina Hrbáčová, Jana Mlčochová