ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Slohová hodina

Dominanta Háje ve Slezsku – kostel sv. Valentina – se ocitla v hledáčku slohových pokusů našich šesťáků, kteří vyrazili v krásném počasí k místu na dosah naší školy. Jejich úkolem bylo sestavit popis hájeckého kostela na základě vlastního pozorování a „sběru“ informací o stavbě, technických parametrech i historii. Jak byli šesťáci úspěšní, uvidíme v následujících hodinách českého jazyka, kdy budeme psát o našem kostele slohovou práci. Ať se vám při popisování daří!
Sylva Ludvíková