ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

„Between the neighbours“ (Mezi sousedy) (2012-2014)

V rámci Programu celoživotního učení EU Partnerství škol Comenius získala škola dotaci na projekt „Between the neighbours“ (Mezi sousedy), jehož náplní je poznat život žáků a pedagogů naší partnerské školy v sousedním Polsku. Touto školou je Szkola Podstawowa im. Unii Europejskiej w Karsiborze. Na realizaci tohoto projektu bylo pro naši školu uvolněno 20 000 EUR.

Projekt trval od srpna 2012, nicméně hlavní aktivity byly organizovány ve šk. roce 2013/14. Vrcholem projektu byly vzájemné desetidenní návštěvy. Polské děti přijely na přelomu února a března 2014, naše děti navštívily Karsibór v červnu 2014.

Návštěvu partnera z Polska v ČR obohatily prezentace okolí školy, regionu a ČR. Proběhla návštěva školy a výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí. Na těchto výletech žáci a učitelé z ČR prezentovali zajímavá místa, která jsme navštívili. Mezi ně patřilo okolí Háje, Opava, Ostrava, Praha, Karlov. Během této mobility jsme uspořádali i kulinářský mítink, na kterém měli žáci možnost vidět i vyzkoušet si přípravu tradičních českých i polských pokrmů (hl. jídlo a dezert) pod dohledem profesionálního kuchaře pana Mučky. V průběhu návštěvy Prahy žáci a učitelé ukázali hostům nejzajímavější památky hl. města ČR. Během návštěvy Karlova žáci formou her a diskuzí poznali své zájmy, koníčky a oblíbené zimní sporty, došlo i na výuku lyžování. Při této mobilitě žáci také spolupracovali na tvorbě česko polského slovníku, který je jedním z výstupů projektu.

V průběhu mobility v Polsku nám žáci a pedagogové z partnerské školy prezentovali zajímavosti z jejich okolí a země. Navštívili jsme školy v okolí, během nichž proběhla prezentace výuky, volnočasových zájmů, koníčků, každodenních aktivit apod. Přínosné byly hry, při kterých žáci obou škol museli spolu komunikovat a tak nenásilnou formou poznávali sebe, své zájmy, koníčky, využití svého volného času i odlišnosti jazyků.

Navštívili jsme také další zajímavá místa, která naši žáci nikdy neviděli. Např. zubří farma, workshopy ručních prací, středisko enviromentální výuky, dům vzhůru nohama, památník polských obětí. Během těchto návštěv žáci nebyli jen pasivními účastníky, ale aktivně zapojovali do programu a stali se jeho součástí. V průběhu akcí jsme dbali na to, aby žáci aktivně spolupracovali s přáteli z partnerské školy a zlepšovaly se tak komunikační a sociální dovednosti žáků obou škol. Nespecializovali jsme se jen na volný čas a zábavu, zajímala nás také historie okolí partnerské školy, navštívených oblastí a celého Polska. Přestože je Polsko blízkým sousedem našeho regionu, žáci měli chabé znalosti o našem severním sousedovi. Během celého projektu však jevili zájem dovědět se o této zemi co nejvíce.

Během návštěvy Łeby žáci i učitelé navštívili pohyblivé duny, muzeum druhé světové války, mořský svět. Formou her a diskuzí proběhla prezentace zájmů, koníčků, především pak letních aktivit a sportů. Přímořské prostředí k tomu přímo vybízelo.
Došlo také na jednodenní výlet za poznáním historie a geografie severu Polska návštěvou Gdaňsku, Gdyně a Sopot.
V průběhu celé této mobility žáci využívali iPady, na které natáčeli a později sestříhávali krátké filmy, které jsme každý večer prohlíželi, a staly se tak jakousi rekapitulací každého dne.