ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Věra Bielková

Nemá sice vysokou školu, ale zato má dvě maturity – na pedagogické škole a obchodní akademii. . Vždy se pohybovala v oblasti volnočasových aktivit. Nejraději se zaměřuje na kulturu a turistiku. V zaměstnání i v životě upřednostňuje spontánnost a kreativitu před dokonalostí.

V současnosti pracuje ve školní družině jako vychovatelka. Vede kroužky: turistický, dramatický a kroužek POI (žonglování s míčky na provaze). Velmi úzce spolupracuje s místním obecním úřadem a snaží se propojit aktivity všech škol v obci s aktivitami obecními.

Její mimopracovní  projekty zaštiťuje „Občanské sdružení K“, kde s Klubem zážitkové pedagogiky z Mendelova gymnázia a ohňovou skupinou Fénix organizují různé akce a příměstské tábory.