ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Zuzana Krzestanová

Vystudovala učitelství pro 2.stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě obor jazyk český a tělesná výchova. Absolvovala kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurz dyslektického asistenta, kurz španělského jazyka úroveň A2.

Pravidelně organizuje lyžařské výcvikové kurzy, školní i mimoškolní sportovní aktivity, připravuje žáky na sportovní soutěže okresních, krajských i republikových závodů, na škole vede kroužek volejbalu. Je certifikovanou lektorkou aerobiku se specializací na step aerobic, bosu, flowin, zumbu, a proto také vede na škole kroužek aerobiku, se kterým se pravidelně účastní kulturních vystoupení.