ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Veronika Dikovská

Práce s dětmi je jejím koníčkem. Baví ji objevovat a zkoušet nové trendy a možnosti ve výuce. Vystudovala obor Učitelství pro první stupeň – speciální pedagogika. Působila jak na vesnické malotřídní škole se spojenými ročníky, tak na velké sídlištní škole. V rámci svého úvazku se věnuje i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a na škole vyučuje hodiny pedagogické intervence. Pět let pracovala na škole, která se specializovala na žáky s diagnózou PAS, zde nabrala bohaté zkušenosti s integrací různě handicapovaných žáků. Absolvovala jazykový kurz anglického jazyka na Maltě – B1. Podílela se na tvorbě testů školní zralosti pro „Společnost pro kvalitu školy“. Má velmi kladný vztah k rukodělným činnostem, dlouhodobě vede tvořivé kroužky pro děti i dospělé, občasně lektoruje kurzy pro učitele. Ve volném čase je nadšeným zahrádkářem a kutilem, mezi další koníčky patří folklór, turistika a in-line brusle.