ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Sylva Ludvíková

Mgr. Sylva Ludvíková, učitelka 2. stupně ZŠ, výchovná a kariérová poradkyně, koordinátorka ŠVPvystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ s aprobací český jazyk-hudební výchova. Je absolventkou specializačního studia výchovného poradenství pro základní a střední školy na PdF Ostravské univerzity,  tuto funkci vykonává na ZŠ od roku 2003 a současně je absolventkou e-learning studia NÚV v Praze, programu Výchovné a kariérové poradenství. V roce 2012 absolvovala Studium pro vedoucí pracovníky na PdF Ostravské univerzity. Učila v ZŠ Neplachovice, MŠ Háj ve Slezsku a ZUŠ Háj ve Slezsku. Ve své pedagogické práci se mimo aprobační předměty věnuje žákům se speciálně vzdělávacími potřebami a inkluzivnímu vzdělávání. V současnosti se zaměřuje na studium speciální pedagogiky na PdF Ostravské univerzity. Věnuje se také žákům v oblasti čtenářství v projektu Celé Česko čte dětem. Dlouhodobě vede dětský pěvecký sbor Notička. Podílí se s žáky na soutěžích v českém jazyce, pravidelných kulturních a společenských akcích v obci i za jejími hranicemi. K oblastem její další činnosti patří divadlo, literatura, hudba, četba a kultura.