ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Květoslava Latoňová

Květoslava Latoňová je absolventkou Pedagické fakulty v Ostravě, obor matematika – biologie pro 2. a 3. stupeň. Dlouhou dobu působila na základní škole ve Štěpánkovicích. Od roku 2011 nastoupila na základní školu v Háji ve Slezsku, kde vyučuje matematiku, fyziku a ruský jazyk. Vede kroužek s přírodovědnou a turistickou náplní. Pravidelně své žáky zapojuje do různých soutěží. Aktivně pracuje a pořádá akce v enviromentální oblasti. Zajímá se o nové formy výuky, podílí se na celé řadě přírodovědných projektů.