ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Hana Volná

Učitelka 2. stupně ZŠ a učňovského školství, obor M, F, INF, ICT koordinátor

Vystudovala učitelství pro ZŠ a učňovské školství na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Svoji praxi získala na ZŠ Mírová v Opavě a vzápětí na ZŠ Háj ve Slezsku, kde učí matematiku, fyziku a informatiku. Je zástupce ředitele školy. Je koordinátorem ICT. Zajímá se o nové technologie v oblasti informatiky. Rozšiřuje si vzdělávání v oblasti nových metod výuky matematiky a fyziky. Pořádá soutěže a olympiády v rámci své aprobace, publikuje je na webu školy.