ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Marta Formánková

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Krnově. Po jejím ukončení jsem celý svůj produktivní věk pracovala s dětmi a mládeží. Od roku 1994 jako vychovatelka ve školní družině na ZŠ Lhota u Opavy. Po jejim uzavření jsme s dětmi přešli do ZŠ Háj ve Slezsku. Zde jsem začela pracovat v nové školní družině jako vedoucí vychovatelka.
Při své praxi jsem se zabývala pohybovou a hudební výchovou a muzikoterapií.
Nyní na ZŠ Háj ve Slezsku pracuji jako asistent pedagoga.