ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Marta Formánková

Vystudovala střední pedagogickou školu v Krnově. Po ukončení studia celý svůj produktivní věk pracovala s dětmi a mládeží. Od roku 1994 jako vychovatelka ve školní družině v ZŠ Lhota, poté v ZŠ Háj ve Slezsku. Zde začala pracovat v nové školní družině jako vedoucí vychovatelka.
Při své praxi se zabývala pohybovou a hudební výchovou a muzikoterapií.
Nyní na ZŠ Háj ve Slezsku pracuje jako asistent pedagoga.