ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Jana Mlčochová

Vystudovala výtvarný obor při SPŠ stavební v Ostravě a v rámci celoživotního vzdělávání obor Vychovatel – pedagog volného času na Pdf Ostravské univerzity. Bezmála rok pobývala v Londýně, kde vychovávala a starala se o děti v tamní rodině. Navštěvovala zde jazykovou školu, aby získala patřičné znalosti anglického jazyka. Po návratu devět let vyučovala na ZŠ Pustá Polom výtvarnou výchovu a jazyk anglický. Opakovaně organizovala výjezdy dětí na jazykové pobyty do Velké Británie. V současné době pracuje jako vychovatelka školní družiny. Na angličtinu zcela nezanevřela a zábavnou formou her a písniček vede kroužek angličtinky, určený dětem 1. a 2. třídy. Jejím velikým koníčkem vždy bylo výtvarné umění a výtvarná tvorba. Své nadšení, nadání a poznatky se snaží předávat dětem ve výtvarných kroužcích, které se těší veliké oblibě. Snad také proto, že ráda nechává dětem prostor pro jejich nespoutanou fantazii a kreativitu. Dílka dětí pravidelně slaví úspěchy na výstavách, ať už regionálního, ale také mezinárodního charakteru. Mnohá také zdobí školní a obecní akce.