ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Ivana Balnerová

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě. Matematiku vyučuje pomocí metody prof. Hejného, díky které si žáci mohou osvojovat matematické schopnosti a dovednosti zábavným a netradičním způsobem. Ve výuce českého jazyka se věnuje rozvoji čtenářství pomocí čtenářských dílen a aktivního užívání jazyka prostřednictvím dílen psaní.
Ve svých vyučovacích hodinách klade důraz na respektování vzájemných individualit a stmelování třídního kolektivu.
Ve svém volném čase se ráda věnuje turistice, cyklistice a objevování krás přírody.