ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zápis povinné školní docházky ( náhradní varianta)

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 


ZÁPIS – středa 1. – pátek 3. dubna 2020

V souladu s opatřením Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do první třídy v aktuálním roce bez přítomnosti dětí. Pro tento zápis jsme zvolili náhradní termín a to ve dnech 1. – 3. dubna 2020. Potřebné dokumenty tedy stačí zaslat do školy (datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem) nebo se s nimi v daném období dostavte dle níže uvedených instrukcí.


CO JE NUTNÉ K ZÁPISU MÁME VYPLNIT?

Dokumenty můžete vyplnit a stáhnout zde v elektronické podobě (a následně vytisknout doma) nebo je získáte v tištěné podobě ve školkách i ve škole.

CO JE NUTNÉ K ZÁPISU S SEBOU TAKÉ PŘINÉST?

    • rodný list dítěte
    • občanský průkaz rodičů (zákonných zástupců)

JAK BUDE ZÁPIS PROBÍHAT?

Možnost 1 . Žádáme všechny z Vás, kteří máte zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis (certifikát, ne naskenovaný podpis), zda můžete poslat dokumenty k zápisu touto formou. K žádosti o přijetí a zápisnímu lístku přiložte také sken rodného listu dítěte. V takovém případě už nemusíte do školy chodit. (datová schránka školy: 965mk8s, e-mail pro žádosti s elektronickým podpisem: cechakova.ludmila@skolahaj.cz)

Možnost 2. V ostatních případech se musíte do školy dostavit. Zápis proběhne na sekretariátu školy. V případě, že nemáte možnost dokumenty vytisknout, můžete je vyplnit elektronicky a zaslat na adresu: cechakova.ludmila@skolahaj,cz. My je pro Vás vytiskneme a připravíme k podpisu.

Vzhledem k tomu, aby nedošlo k setkávání více osob, Vás prosím, zda se může za dítě dostavit s dokumenty pouze jeden zákonný zástupce (rodič) v čase, který si předem rezervuje na následujícím odkazu:


Čas zápisu si rezervujete s předstihem.
PRO REZERVACI ČASU KLIKNĚTE ZDE.


V případě dotazů či komplikací kontaktujte ředitele školy na e-mailu reditel@skolahaj.cz


KTERÝCH DĚTÍ SE ZÁPIS TÝKÁ?

 • řádný termín pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
 • termín pro děti, které v loňském školním roce uplatnily odklad povinné školní docházky
 • rodiče “přiměřeně duševně a tělesně vyspělých” mladších dětí mohou dle zákona zažádat o “předčasné zaškolení”
  – pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020, zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ) (např. pedagogicko-psychologické poradny)
  – pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021, zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ i odborného lékaře (např. pediatra)

NA CO SE S DĚTMI MŮŽETE PŘEDEM CHYSTAT?

Pro nástup do školy je důležitá tzv. školní zralost. Pro dítě samotné, rodiče i pro školu je důležité, že dítě:

 • není závislé na pomoci druhých a dokáže se v sebeobslužných činnostech spolehnout samo na sebe
  (WC a hygiena, oblékání a obouvání, přizpůsobení novému prostředí)
 • je schopné vydržet u práce a soustředit se na ni, dokáže udržovat pořádek, po skončení činnosti uklidit hračky
 • ovládá své emoce a sociálně zvládá obvyklé situace
 • aby se mohlo naučit číst, psát a počítat, dokáže:
  • určit první a poslední hlásku ve slově
  • orientuje se v tabulce 3×3, určí nahoře uprostřed, vlevo dole
  • zrakem odliší shody a rozdíly
  • napočítá předměty do 10, určí více, stejně a méně
  • určí základní barvy a geometrické tvary
  • správně drží tužku
  • obtáhne i napodobí zadaný tvar (uvolňovací cviky ruky)

CO OBNÁŠÍ ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Pokud šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu dítěte písemně o odklad. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud budete o odklad povinné školní docházky žádat, je třeba kromě zápisního listu a žádosti o přijetí odevzdat také vyplněnou:

Pokud váháte, zda o odklad požádat, doporučujeme konzultovat tuto situaci v mateřské škole, kterou Vaše dítě navštěvuje, a z důvodu velkého vytížení školských poradenských zařízení doporučujeme včasné objednání.

___________________________________________________

INFORMACE OÚ HÁJ VE SLEZSKU PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

informace

organizační zabezpečení daru

____________________________________________________