ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Zápis povinné školní docházky ( náhradní varianta)

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ PRO ŠK. R. 2021/22

Rozhodnutí o přijetí žáků naleznete zde.

ZÁPIS – úterý 6. – pátek 9. dubna 2021

V souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví a  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis k povinné školní docházce v aktuálním roce bez přítomnosti dětí. Pro tento zápis jsme zvolili termín a to ve dnech 6. – 9. dubna 2021. Potřebné dokumenty tedy stačí zaslat do školy (datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce nebo poštou) nebo se s nimi v daném období dostavte do školy dle níže uvedených instrukcí.


JAK ZAPSAT DÍTĚ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA NAŠÍ ŠKOLE

 

 

 • Vyplňte formulář na odkazu výše (žádost o přijetí)
 • Po odeslání formuláře máte možnost si vybrat termín, kdy přinesete dokumenty do školy.
 • Preferujeme „dálkovou variantu“. Pokud tedy máte datovou schránku, nebo elektronický podpis (certifikát), využijte prosím tuto možnost. Využít můžete i služeb pošty. Pro tyto případy je ve formuláři na výběr termín zápisu v sobotu 10. 4. mezi 2. a 3. hodinou ráno. Zvolte tedy ve formuláři tento termín a my budeme vědět, že nám dokumenty zašlete elektronicky nebo poštou.
 • Pokud chcete dokumenty do školy přinést, zvolte termín, který Vám vyhovuje.
 • Po vybrání termínu se Vám zobrazí potvrzovací obrazovka a také Vám přijde potvrzovací e-mail (na adresu, kterou jste zadali do formuláře).
 • Na potvrzovací obrazovce nebo v e-mailu klepněte na odkaz Stáhněte si prosím žádost o přijetí, tím stáhnete do počítače předvyplněnou žádost.
 • Vyplňte zbývající informace (elektronicky nebo vytiskněte a dopište ručně), podepište.
 • S potřebnými dokumenty se dostavte na do školy v termínu, který jste vybrali jako termín Vašeho zápisu nebo je zašlete do školy.

Varianty zaslání:

 • Do datové schránky školy (adresa: 965mk8s),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na adresu: cechakova.ludmila@skolahaj.cz),
 • poštou na adresu Školní 90, Háj ve Slezsku, 747 92 (rozhodující je datum podání na poštu).

 

CO JE TEDY NUTNÉ K ZÁPISU S SEBOU PŘINÉST (PŘILOŽIT)?

    • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy (vygeneruje se po vyplnění formuláře, je nutné dovyplnit)
    • rodný list dítěte (při zasílání dokumentů stačí prostá kopie)
    • občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce) (při zasílání dokumentů stačí prostá kopie)

Pokud máte problém s tiskem, můžete si připravit žádost v počítači, poslat ji před zápisem na adresu cechakova.ludmila@skolahaj.cz a v termínu zápisu Vám ji ve škole vytiskneme a vy ji podepíšete.


V případě dotazů či komplikací kontaktujte ředitele školy na e-mailu reditel@skolahaj.cz. Kontaktujte nás i v případě, že Vám nevyhovují volné termíny, máte potíže s vyplněním přihlášek apod.


KTERÝCH DĚTÍ SE ZÁPIS TÝKÁ?

 • řádný termín pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 • termín pro děti, které v loňském školním roce uplatnily odklad povinné školní docházky
 • rodiče „přiměřeně duševně a tělesně vyspělých“ mladších dětí mohou dle zákona zažádat o „předčasné zaškolení“
  – pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2021, zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ) (např. pedagogicko-psychologické poradny)
  – pokud dítě dosáhne věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022, zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ i odborného lékaře (např. pediatra)

NA CO SE S DĚTMI MŮŽETE PŘEDEM CHYSTAT?

Pro nástup do školy je důležitá tzv. školní zralost. Pro dítě samotné, rodiče i pro školu je důležité, že dítě:

 • není závislé na pomoci druhých a dokáže se v sebeobslužných činnostech spolehnout samo na sebe
  (WC a hygiena, oblékání a obouvání, přizpůsobení novému prostředí)
 • je schopné vydržet u práce a soustředit se na ni, dokáže udržovat pořádek, po skončení činnosti uklidit hračky
 • ovládá své emoce a sociálně zvládá obvyklé situace
 • aby se mohlo naučit číst, psát a počítat, dokáže:
  • určit první a poslední hlásku ve slově
  • orientuje se v tabulce 3×3, určí nahoře uprostřed, vlevo dole
  • zrakem odliší shody a rozdíly
  • napočítá předměty do 10, určí více, stejně a méně
  • určí základní barvy a geometrické tvary
  • správně drží tužku
  • obtáhne i napodobí zadaný tvar (uvolňovací cviky ruky)

CO OBNÁŠÍ ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Pokud šestileté dítě není dostatečně vyspělé a zralé pro školní výuku (tělesně nebo duševně), může jeho zákonný zástupce požádat v době zápisu dítěte písemně o odklad. Tedy do 30. 4. V případě školní nezralosti je třeba přiložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto materiály je možné doložit i později, až budete mít po vyšetření.

Pokud budete o odklad povinné školní docházky žádat, je třeba kromě dokumentů potřebných k zápisu přiložit také dovyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky. Odkaz na předvyplněnou žádost najdete pod odkazem na žádost o přijetí (na potvrzovací obrazovce nebo v mailu).

Pokud váháte, zda o odklad požádat, doporučujeme konzultovat tuto situaci v mateřské škole, kterou Vaše dítě navštěvuje, a z důvodu velkého vytížení školských poradenských zařízení doporučujeme včasné objednání.

___________________________________________________

INFORMACE OBCE HÁJ VE SLEZSKU PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Každý nastupující žák do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 dostane opět dar 5 000,- Kč.

organizační zabezpečení daru

vzor smlouvy a informace na webu obce

____________________________________________________