ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Petr Suchánek

 

  • Je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, specializačního studia pro vykonávání činnosti metodika prevence. Dárce krve.
  • Dlouhodobě připravuje žáky na školní, okresní a krajská kola biologické olympiády a jiné přírodovědné soutěže.
  • Nepřetržitě vede žáky ke sportovním aktivitám – lyžařský výcvik, olympijský den, badmintonové turnaje, soutěže ve skoku vysokém. Vede žáky k účasti v okresních a krajských kolech sportovních soutěží.
  • Je držitelem trenérské licence badmintonu a dlouhodobě organizuje činnost badmintonového kroužku. Je aktivním badmintonovým hráčem.
  • Vede zajímavou výuku přírodovědných předmětů.
  • Zájmy školy hájí také v obecním zastupitelstvu.