ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Kateřina Scheeová

Původně vystudovala obor česká literatura na Slezské univerzitě v Opavě, který si pak rozšířila o odborné studium české filologie. V průběhu studia zkoušela psát povídky, vydávala s přáteli literární časopis a zúčastňovala se literárních soutěží. Literatuře se chtěla věnovat i profesně, ale nakonec ji životní realita přenesla na úřad. Skoro dvacet let působila jako koordinátorka zahraničních styků a programu Erasmus  na Filozoficko-přírodověděcké fakultě v Opavě, kde později lektorovala češtinu pro cizince. Na stejnojmenné fakultě pak vystudovala bakalářský obor Angličtina pro školskou praxi a začala učit češtinu pro cizince a angličtinu na několika opavských jazykovkách, později na ZŠ v Bruntále a Církevní základní škole v Opavě Jaktaři.
V současné době dokončuje magisterské studium učitelství angličtiny pro ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. K jejím zálibám patří kromě jazyků, filmy, literatura, tanec, hudba, zahrada, procházky v přírodě a poslední rok také mineralogie. Do konce života by se ještě ráda naučila pořádně francouzsky a hře na klavír.