ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Jiřina Hrbáčová

Daleko více než studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ovlivnilo její učitelování absolvování kurzu RWCT. Pod vlivem kritického myšlení se snaží ve své výuce preferovat objevování a badatelství. Možná i proto učí matematiku podle prof. Hejného a v českém jazyce podporuje čtenářství pomocí čtenářských dílen a dlouhodobých projektů. V roce 2015 získala certifikát čtenářského mentora a v roce 2016 se stala certifikovanou učitelkou RWCT.