ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Příspěvky z rubriky Výlety

Včerejší výuku jsme po uzavření známek pojali na druhém stupni sportovně. Kdo není na lyžáku, účastnil se dvouhodinové procházky za bruslením.
Celý článek
Ve dnech 26. a 27. září se i pátá třída vydala na adaptační kurz do RS Bílá Holubice, jehož náplní bylo mimo jiné posílit vztahy ve třídě a stmelit kolektiv. Část programu nám zařídily paní lektorky z Centra inkluze, o zbytek se postaral náš pedagogický doprovod. Čekaly nás hry na posílení důvěry, hledali a pojmenovávali jsme naše slabé a silné […]
Celý článek
V pondělí 10. října naše třída vyrazila na adaptační kurz do Mokřinek u Vítkova. Cesta uběhla rychle. Po ubytování v rekreačním středisku Bílá Holubice si nás převzaly pracovnice Centra inkluze a začali jsme pracovat na zlepšování vztahů ve třídě. Formou her a různých aktivit jsme se učili naslouchat druhým, domlouvat se, spolupracovat, pomáhat si, dodržovat dohodnutá pravidla, dokázat říct svůj […]
Celý článek
Dne 19. a 20 září naše šestá třída vyrazila na adaptační kurz do rekreačního střediska Bílá Holubice do Mokřinek u Vítkova. Počasí nám skutečně první den příliš nepřálo, proto jsme ho strávili na chatě, kde děti kreslili, tvořili a při jedné z mnoha her, měli možnost prokázat, jak si dokážou vzájemně pomoci a být k sobě empatičtí. Následovaly další aktivity, […]
Celý článek