ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Pavlína Loňková

Více než studium na PdF Ostravské univerzity ji okouzlil absolvovaný kurz kritického myšlení (RWCT), který dal směr jejímu dalšímu pedagogickému rozvoji. Učila na malotřídní i velké ostravské škole. Dnes spolupracuje s Google Edu Group ČR, je členkou Klubu RWCT a certifikovaným mentorem čtenářské gramotnosti. V roce 2014 získala certifikát Apple Professional Development Trainer for Education, v roce 2017 se stala certifikovaným Učitelem RWCT. Zkušenosti, které díky těmto příležitostem získává, nadšeně přenáší do svých hodin. Na kurzech pro pedagogy lektoruje rozvoj čtenářské gramotnosti a využití tabletů ve výuce. V hodinách spolu s dětmi, od kterých se stále učí, hledá cesty, na nichž se kolektiv tmelí, myšlení trénuje a kreativita svobodně rozvíjí. Relax hledá mezi řádky, obdivuje přítomný okamžik a hudbu Freddieho Mercuryho.