ředitelna: 553 773 333

sborovna: 553 773 940

Školní 90

Háj ve Slezsku, 747 92

Mgr. Anna Palovská

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po dobu jejich studií se aktivně účastnila seminářů v oblasti pedagogiky a psychologie dítěte a také působila jako instruktorka v lyžařské škole pro děti. Ve vyučování preferuje pestré formy výuky (metody kritického myšlení, skupinová práce, projektová výuka). Zajímá se o nejrůznější sportovní aktivity a kreativní tvoření s dětmi. Díky svým zájmům by v budoucnu ráda vedla kroužek zaměřený na pohybovou aktivitu dětí nebo kreativní činnost.