Prázdninový provoz školy

Vážení rodiče a přátelé,

Družina hodnotí

V pondělí 27. 6 jsme ve školní družině vyhodnotili výtvarnou soutěž "Technika očima dětí" .

q
q
r
r

Rozlučka páťáků se školním rokem

GYMNASTICKÁ SOUTĚŽ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dne 24. 6. 2016 se uskutečnila v tělocvičně naší školy soutěž členů gymnastického kroužku.

Vystoupení dětí školní družiny

Ve středu proběhlo na terase školy vystoupení dětí dramatického a anglického kroužku školní družiny.

image1
image1
image2
image2
image3
image3